Prijemni ispit za upis na Biološki fakultet u Beogradu

mar 14, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA BIOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE:

Biologija

Modul: Biologija
Modul: Molekularna biologija i fiziologija
Modul. Ekologija

Obim osnovnih akademskih studija Biologija iznosi 240 ESPB.

BROJ STUDENATA:

Na studijski program osnovnih akademskih studija biologije upisuje se 230 studenata i to 160 na teret budžeta i 70 samofinansirajućih.

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT:

Kandidati prijavljeni za upis na osnovne studije polažu prijemni ispit iz Biologije.

Pitanja za prijemni ispit sastavljena su isključivo prema programu udžbenika biologije za sva četiri razreda gimnazije prirodno-matematičkog smera.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 80.000,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane iznosi 2.500 evra, osim za za studente državljane bivše SFRJ van EU za koje iznosi 160.000,00 dinara.

PDF konkursa možete pogledati ovde.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.