Prijemni ispit za upis na Biološki fakultet u Beogradu

mar 14, 2014

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA BIOLOŠKOG FAKULTETA U BEOGRADU

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE:

Biologija

BROJ STUDENATA:

Na studijski program osnovnih akademskih studija biologije upisuje se 230 studenata i to 160 na teret budžeta i 70 samofinansirajućih.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutih na prijemnom ispitu odnosno ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Na prijemnom ispitu kandidat može steći od 0 do 60 bodova.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT:

Kandidati prijavljeni za upis na osnovne studije polažu prijemni ispit iz Biologije.

Pitanja za prijemni ispit sastavljena su isključivo prema programu udžbenika biologije za sva četiri razreda gimnazije prirodno-matematičkog smera.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 80.000,00 dinara

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane iznosi 2.500 evra, osim za za studente državljane bivše SFRJ van EU za koje iznosi 160.000,00 dinara.

 * Informacije o datumu prijemnog ispita i školarini će biti ažurirane nakon što fakulteti objave zvanične podatke za ovu godinu.

PDF konkursa možete pogledati ovde.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.