Prijemni ispit za upis na Arhitektonski fakultet u Beogradu

mar 15, 2013

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U BEOGRADU

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE:

Integrisane akademske studije Arhitektura

Studijski program integrisanih akademskih studija traje pet godina. Obim integrisanih akademskih studija Arhitektura iznosi 300 ESPB.

BROJ STUDENATA:

Na studijski program Integrisanih akademskih studija Arhitektura upisuje se 64 studenta i to 40* studenata koji se finansiraju iz budžeta i 24 studenta koji plaćaju školarinu.

*Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA:

U prvu godinu Integrisanih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju. Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA:

Redosled kandidata za upis u prvu godinu na studijski program Integrisanih akademskih studija utvrđuje se na osnovu:
1) opšteg postignutog tokom srednjeg obrazovanja, i
2) rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Uspeh u srednjoj školi i na prijemnom ispitu vrednuju se na sledeći način:
− uspeh u srednjoj školi vrednuje se od 16 do 40 bodova.
− rezultat prijemnog ispita vrednuje se od 0 do 60 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjem obrazovanju podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT

Kandidati koji konkurišu za upis na osnovne i integrisane akademske studije polažu jedinstven prijemni ispit koji je klasifikacionog karaktera.

Polaganjem prijemnog ispita kandidat ima pravo konkurisanja samo na jedan ili na oba studijska programa.

Prijemni ispit se realizuje u vidu testa, u trajanju od najviše dva sata.

Test se sastoji iz dva dela, i to:
- prvi deo testa – pitanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhitekture – boduje se sa najviše 30 poena, i
- drugi deo testa – razumevanje i logičko zaključivanje – boduje se sa najviše 30 poena.

Test se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.

Kandidat na testu može osvojiti maksimalnih 60 poena.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 240.000,00 dinara.

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 3.000,00 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja)

STUDIJSKI PROGRAMI ZA KOJE SE KONKURS RASPISUJE:

Osnovne akademske studije Arhitektura
Studijski program Osnovnih akademskih studija traje tri godine.
Obim osnovnih akademskih studija Arhitektura iznosi 180 ESPB.

BROJ STUDENATA:

Na studijski program osnovnih akademskih studija Arhitektura upisuje se 240 studenata i to 160* studenata koji se finansiraju iz budžeta i 80 studenata koji plaćaju školarinu.

* Vlada Republike Srbije nije donela Odluku o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa koji se finansiraju iz budžeta za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika za školsku 2017/2018. godinu. Ukoliko mesta na budžetu ne budu odobrena, dodaće se broju samofinansirajućih studenata.

OPŠTI USLOVI KONKURSA

U prvu godinu osnovnih akademskih studija koje realizuje Univerzitet, odnosno fakultet može da se upiše lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Odgovarajuće prethodno stečeno obrazovanje utvrđeno je studijskim programom na koji se vrši upis kandidata.

MERILA ZA UTVRĐIVANjE REDOSLEDA KANDIDATA

Redosled kandidata za upis u prvu godinu na studijski program Osnovnih akademskih studija utvrđuje se na osnovu:
1) opšteg postignutog uspeha tokom srednjeg obrazovanja, i
2) rezultata postignutog na prijemnom ispitu.

Kandidat za upis na studijski program može osvojiti ukupno najviše 100 bodova i to po osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i po osnovu rezultata postignutog na prijemnom ispitu. Uspeh u srednjoj školi i na prijemnom ispitu vrednuju se na sledeći način:
− uspeh u srednjoj školi vrednuje se od 16 do 40 bodova.
− rezultat prijemnog ispita vrednuje se od 0 do 60 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjem obrazovanju podrazumeva se zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale.

Učenicima trećeg i četvrtog razreda srednje škole koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

PRIJEMNI ISPIT

Kandidati koji konkurišu za upis na Osnovne i Integrisane akademske studije polažu jedinstven prijemni ispit. Prijemni ispit je klasifikacionog karaktera.

Polaganjem prijemnog ispita kandidat ima pravo konkurisanja samo na jedan ili na oba studijska programa. Prijemni ispit se realizuje u vidu testa, u trajanju od najviše dva sata.

Test se sastoji iz dva dela, i to:
− prvi deo testa – pitanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhitekture – boduje se sa najviše 30 poena, i
− drugi deo testa – razumevanje i logičko zaključivanje – boduje se sa najviše 30 poena.

Test se rešava zaokruživanjem jednog tačnog odgovora od više ponuđenih.

Kandidat na testu može osvojiti maksimalnih 60 poena.

VISINA ŠKOLARINE

VISINA ŠKOLARINE za državljane Republike Srbije: 240.000,00 dinara.

VISINA ŠKOLARINE za strane državljane: 3.000,00 evra (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan plaćanja)

PDF Konkurs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.