Upis na Ekonomski fakultet u Subotici

maj 25, 2016

Odabir buduće profesije spada među najteže i najznačajnije odluke u životu. Postoji nekoliko važnih pitanja koja bi, pri tome, trebalo da postavite sebi, a u narednih nekoliko redova pokušaćemo da vam olakšamo donošenje ove odluke.

Ekonomski fakultet u Subotici je akreditovana visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Novom Sadu. Nastavni proces se odvija na tri lokacije: u sedištu Fakulteta u Subotici, Odeljenju u Novom Sadu i Odeljenju Fakulteta u Bujanovcu.

Uvažavajući interesovanja studenata za učestvovanjem u studentskoj razmeni, Ekonomski fakultet  je potpisao brojne sporazume o saradnji s univerzitetima i fakultetima u državama širom Evrope i sa gotovo svih kontinenata. Takođe, radi mogućnosti obavljanja stručne prakse studenata, zaključeni su ugovori s brojnim pravnim licima širom Srbije.

U cilju usavršavanja, daljeg učenja, ali i rekreacije, studentima stoje na raspolaganju tri centra: Centar za strane jezike, ECDL centar i Sportsko-rekreativni centar.

Ekonomski fakultet u Subotici objavio je Konkurs za upis studenata na prvu godinu osnovnih akademskih studija i Konkurs za upis studenata na master akademske i doktorske studije, u školskoj 2016/2017. godini.

Na prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati 855 studenata (Subotica – 366, Novi Sad – 420 i Bujanovac – 69), od toga 450 studenata čije se studiranje finansira iz budžeta Republike Srbije i 405 studenata koji sami finansiraju svoje školovanje.

Ukoliko ste naklonjeni svetu ekonomije, menadžmenta, poslovne informatike, odnosno biznisa, sigurno će vas jedan od studijskih programa Ekonomskog fakulteta u Subotici privući:

  • Agrarna ekonomija i agrobiznis,
  • Evropska i međunarodna ekonomija i biznis,
  • Finansije, bankarstvo i osiguranje,
  • Marketing,
  • Menadžment,
  • Poslovni informacioni sistemi,
  • Računovodstvo i revizija ili
  • Trgovina.

Podnošenje prijava na Konkurs je 22, 23. i 24. juna, a polaganje prijemnog ispita je 29. juna. Objavljivanje preliminarne rang liste je 30. juna, a konačne rang liste 9. jula. Upis kandidata će se vršiti 12, 13. i 14. jula 2016. godine.

Prijemni ispit

Prijemni ispit se polaže iz dva od sledećih nastavnih predmeta, po izboru: Osnovi ekonomije, Poslovna ekonomija, Matematika, Filozofija s logikom i Informatika.

Korisni linkovi:

Sve informacije dostupne su vam na internet stranici Ekonomskog fakulteta, a za sva pitanja možete da se obratite putem e-mail adrese upis2016@ef.uns.ac.rs ili pozivom na telefon 024/628-084.

Detalji Konkursa za upis na master i doktorske akademske studije se nalaze na ovom linku.

Izvor: Subotica.com

Foto: Subotica.com

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.