Pripremna nastava na UNS

maj 31, 2016

Fakulteti Univerziteta u Novom Sadu i ove godine organizuju pripremnu nastavu za upis brucoša u zavisnosti od buduće profesije, jer se pokazalo da ona doprinosi uspešnosti kandidata na prijemnom ispitu i do 100 odsto. Većina fakulteta novosadskog univerziteta pripremnu nastavu ne naplaćuje, mada ima i onih koji pripremu naplaćuju.

Na Poljoprivrednom fakultetu u toku je pripremna nastava iz biologije, hemije, ekonomike i matematike, a traje tri časa po danu odnosno 15 časova po predmetu. Pripreme se ne plaćaju. Ni na Tehnološkom fakultetu pripreme se ne plaćaju, a organizovane su za hemiju i matematiku i to po 18 časova po predmetu. Pravni fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje pripremnu nastavu iz istorije i Ustava i prava građana. Pripremna nastava se organizuje po ciklusima, a ciklus traje tri dana. Pripreme se plaćaju 10.000 dinara.

Za pripreme za upis na Medecinski fakultet iz biologije, hemije i matematike treba izdvojiti 15.000 dinara po predmetu. Fond časova po danu je tri, a ukupno se organizuje 42 sata nastave za svaki predmet. Na Ekonomskom fakultetu pripreme koštaju 7.300 dinara za 15 školskih časova po predmetu, a mogu se pohađati informatika, poslovna ekonomija, osnovi ekonomije, filozofija s logikom i Matematika. Pripreme na Fakultetu tehničkih nauka  iz matematike plaća se 12.500 dinara. Za taj novac planirano je četiri časa po danu odnosno ukupno 40 časova pripreme.

Pripreme na Prirodno-matematičkom fakultetu se ne plaćaju. Za pripremu matematike i informatike predviđeno je 60 časova.

Na Katerdi za solfeđo i metodiku Akademije umetnosti, fond časova je 32, pripreme se plaćaju 16.000 dinara, a moguće je plaćanje u tri rate. U isto vreme priprema za primenjenu umetnost i dizajn, audiovizuelne medije, kameru, montažu, animaciju, glumu  i režiju se ne plaćaju.

Ne plaćaju se ni pripreme iz matematike na Građevinskom fakultetu u Subotici, kao ni na Tehničkom fakultetu „Mihailo Pupin” u Zrenjaninu. Tu je predviđeno 60 časova priprema. Na pripreme 10 predmeta iz kojih se polaže prijemni ispit na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja plaća se 10.000 dinara.

Pripreme više predmeta na Pedagoškom fakultetu u Somboru se ne plaćaju, dok  naknada za mađarski jezik, književnost, pravopis, opštu informisanost i matematiku na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku koštaju 5.000 dinara, a za tu cenu planirano je 6 časova po danu.

Sve pripreme na fakultetima novosadskog Univerziteta organizovane su subotom, tako da maturanti mogu bez problema da ih pohađaju. Većina pripremnih subota su do kraja ovog i prvoj polovini narednog meseca, a fakulteti za buduće brucoše organizuju i probni prijemni ispit neposredno pre zvaničnog , kako bi sami kandidati videli koliko znaju i na koliko bodova mogu sa postojećim znanjem da konkurišu.

Za razliku od Univerziteta u Novom Sadu pripreme budućih brucoša na popularnim fakultetima Univerziteta u Beogradu su znatno skuplje i kreću se i do 72.000 dinara, a  samo mali broj fakulteta organizuje besplatne pripreme. Na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu pripreme iz matematike i fizike su 36.000 dinara po predmetu, dok na Ekonomskom fakultetu za pripremnu nastavu treba platiti 5.200 dinara. Fakultet političkih nauka, odsek za socijalnog radnika, naplaćuje pripreme 17.000 dinara, dok se na Medicinskom fakultetu za 60 časova plaća 30.000 dinara po predmetu , a priprema se biologija i hemija. Pripremna nastava za prijemni na SaobraćajnomMašinskom, Građevinskom, MatematičkomRudarskomTMF košta 26.000 dinara, odnosno dve hiljade više ako se plaća u dve rate.

Izvor: prijemni.infostud.com

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.