Najteži prijemni ispit na svetu

okt 13, 2016
Za kineski „gaokao“ – reč se grubo prevodi kao „veliki test“ – kažu da je mnogo teži od SAT-ja. Traje ukupno devet sati, a ispitanici moraju da pokažu gotovo savršeno poznavanje kineske istorije, gramatike engleskog jezika i naprednog računanja, odnosno matematike. Studenti umetničkih fakulteta treba da znaju političku teoriju, istoriju, ali i geologiju.

Tokom dva dana u junu, devet miliona kineskih maturanata polaže test za upis na koledž koji će presudno uticati na njihovu budućnost. Mnogi su proveli ceo dotadašnji život spremajući se za taj trenutak.

Za „gaokao“ – reč se grubo prevodi kao „veliki test“ – kažu da je mnogo teži od SAT-ja. Traje ukupno devet sati, a ispitanici moraju da pokažu gotovo savršeno poznavanje kineske istorije, gramatike engleskog jezika i naprednog računanja, odnosno matematike. I to nije sve: budući brucoši koji žele da se bave prirodnim naukama polažu i test iz fizike, hemije i biologije. Studenti umetničkih fakulteta treba da znaju političku teoriju, istoriju, ali i geologiju.

Za razliku od zapadnih zemalja, poput SAD, na fakultete se ulazi isključivo znanjem. Ne pomažu školarine, ne pomaže to što ste talentovani za neki sport ili činjenica da umete da zasenite komitet koji vas intervjuiše. Jedino što je važno je da stignete što bliže maksimalnom broju poena – 750 u većini provincija (testovi se razlikuju od provincije do provincije, kako se ne bi davala prednost gradskoj deci).

Većina pitanja ima više mogućih odgovora, a tu su i eseji, koji od svršenih srednjoškolaca očekuju da se bave čak i filozofijom. Recimo, jedne godine pitanje je bilo ovakvo: „Slobodan si zato što možeš da odabereš kako da prođeš pustinju; nisi slobodan jer u svakom slučaju moraš da pređeš pustinju. Napiši esej od 800 reči o tome“.

Đaci koji postignu najbolje rezultate na ovim testovima tretiraju se doslovno kao heroji u svojim gradovima, o njima pišu novine, televizije snimaju priloge. Od 1977. godine, kada je gaokao ponovo uveden, niko nije osvojio svih 750 bodova.

„To je jednostavno nemoguće“, kaže Žang Ji, profesor kineskog jezika u srednjoj školi u provinciji Gvandong. „Možda možete da imate sve tačne odgovore iz matematike, ali za kineski jezik i druge slobodnije predmete, đaci pišu razne stvari, a to je prilično subjektivna stvar. Čak i loš rukopis može da vas košta bodova.“

Test i rezultati određuju životne prilike i potencijal za rad i dalje usavršavanje. Zato je skor sa testa gaokao najvažniji broj u životu svakog kineskog deteta. On predstavlja kulminaciju godina školovanja, bubanja napamet i konstantnog stresa i pritiska okoline.

Pogledajte primer testa gaokao.

 

 

1. Gramatika engleskog jezika

Good families are much to all their members, but ______ to none.

a) something

b) anything

c) everything

d) nothing

 

2. Gramatika engleskog jezika

It’s a ______ clock, made of brass and dating from the nineteenth century.

a) charming French small

b) French small charming

c) small French charming

d) charming small French

 

3. Gramatika engleskog jezika

______ ourselves from the physical and mental tension, we each need deep thought and inner quietness.

a) Having freed

b) Freed

c) To free

d) Freeing

 

4. Matematika

Ako je x+y=a, x-y=-1 a minimalna vrednost z=x+ay je 7, a=?

a) -5

b) 3

c) -5 or 3

d) 5 or -3

 

5. Matematika

Za hiperbolu (x2)/(a2)-(y2)/3=1 (a>0), pretpostavimo da je ekscentricitet 2, onda je a=?

a) 2

b) 6(1/2)/2

c) 5(1/2)/2

d) 1

 

6. Matematika

Četiri učenika mogu da biraju da li će učestvovati na dobrotvornom događaju u subotu ili u nedelju. Koja je verovatnoća da će najmanje jedan učenik doći i u subotu i u nedelju?

a) 1/8

b) 3/8

c) 5/8

d) 7/8

 

7. Istorija SAD

Prema Ustavu SAD, predstavljenost svake države u Parlamentu biće odlučena „dodavanjem čitavog broja slobodnih osoba… tri petine svih drugih osoba.“ Ovo pravilo nipodaštava koji princip u Deklaraciji nezavisnosti?

a) suverenitet naroda

b) svi ljudi su rođeni jednaki

c) državna autonomija

d) sve države su jednake

 

8. Umetnost

Književnost i umetnost su proizvod vremena u kojem su nastali, ali takođe odslikavaju i duh tog vremena. Odaberi tačan par:

a) dramatične promene u društvu nakon Industrijske revolucije – pojava moderne umetnosti

b) duhovna kriza na Zapadu posle Prvog svetskog rata – rađanje impresionizma

c) intenzivirani društveni konflikti u zemljama zapadnog kapitalizma u 19. veku – pojava realizma

d) prosperitet zapadnog kapitalizma posle Drugog svetskog rata – rađanje romanticizma

 

9. Geografija

Između juna i avgusta, kruzer putuje od provincije Fuđijan do Venecije, prolazeći pored Mumbaja. Šta će mu se desiti usput?

a) Kada bude prolazio kroz Južno kinesko more, kruzer će se suočiti sa kišom koja ne prestaje

b) Kada bude prolazio kroz Arapsko more, kruzer će ploviti uz vetar i uz struju

c) Kada bude prolazio kroz Crveno more, videće mnogo šuma na obali

d) Kada bude prolazio kroz Sredozemno more, biće nekoliko olujnih dana

 

Izvor: Nedeljnik

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.