Još slobodnih mesta u Novom Sadu

jul 14, 2016

Završen prvi krug prijemnih ispita na 14 fakulteta univerziteta u Novom Sadu. Prijavljeno 9.410 srednjoškolaca, a njih 8.725 u trci za indeks.

Za polaganje prijemnih ispita na 14 fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, u prvom krugu prijavilo se 9.410 svršenih srednjoškolaca, a njih 8.725 ušlo je u trku za indeks. Koliko će koji fakultet upisati budućih akademskih građana, biće poznato kada istekne prvi upisni rok, i kada oni koji su prijemni položili na dva fakulteta, odluče na kojem će se školovati.

Prijemni ispit za osnovne i integrisane studije na Poljoprivrednom fakultetu položilo je 713 budućih akademaca, a mesta ima za 680 studenata, njih 515 će moći da se školuje o trošku budžeta, a 165 je samofinansirajućih. Na Filozofskom fakultetu prijemni je položilo 1.150 maturanata, a mesta ima za 925 brucoša, i to 517 čije će se školovanje finansirati iz budžeta i 408 samofinansirajućih.

Na Tehnološkom fakultetu, gde mesta ima za 255 studenata, prijemni je položilo 257 kandidata. Dovoljan broj bodova na prijemnom na Pravnom fakultetu sakupilo je 599 kandidata, a u ovoj visokoškolskoj ustanovi na prvu godinu studija primaju 880 studenata, od čega 177 na budžet i 703 na samofinansiranje.

Na Fakultetu tehničkih nauka, koji kao i prethodnih godina, prima najviše brucoša, prijemni je položilo 2.550 budućih studenata, a mesta ima za njih 2.474, od čega će 1.373 steći pravo na školovanje iz budžeta, a 1.101 mesto slobodno je za studente na sopstvenom finansiranju.

INDEKSI DO 18. JULA
Na pojedinim fakultetima Univerziteta u Novom Sadu upis je završen, a na drugima još traje. Svi koji su ispunili uslove, odnosno, sakupili dovoljan broj bodova i ispunili uslove u prvom upisnom krugu, do 18. jula dobiće indeks.

Na Medicinskom fakultetu prijemni je položilo 1.081 svršenih srednjoškolaca, od kojih će 415 moći da se školuje na teret budžeta i 258 koji će sami plaćati studiranje. Na Prirodno-matematičkom fakultetu prijemni je položilo njih 874, a ovu visoobrazovnu ustanovu može da upiše 875 brucoša.

Od ukupno 460 prijavljenih, prijemni na Akademiji umetnosti je položilo 181 svršeni srednjoškolac, a mesta ima za 208 studenata prve godine. Na Građevinskom fakultetu u Subotici, dovoljan broj bodova su sakupila 63 kandidata, a na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu 294, a mesta ima za 144 studenta.

Na fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja prijemni je položio 261 maturant, a mesta ima za ukupno 235 brucoša. Na Pedagoškom fakultetu u Somboru prijemni je položilo 77 kandidata, a Učiteljski fakultet na mađarskom jeziku njih 40.

Izvor: www.novosti.rs

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.