Iz fakultetskih klupa u praksu

jul 23, 2014

Bolonjska deklaracija, s jedne strane, savremena teorija i progresivna praksa, s druge opominju nas da, treba napraviti iskorak iz klasičnih oblika predavanja i vežbi (eks katedra) i studenta „ćutologa“ – pasivnog učesnika u nastavnom procesu – podstaći da postane aktivni u savladavanju tajni ekonomske nauke.

Otvara se pitanje kako „ćutologa“ učiniti aktivnim učesnikom u nastavnom procesu?

Odgovor na postavljeno pitanje nije lak ni jednostavan. Potrebno je ispuniti niz preduslova. Pored ostalih, ključni je taj da profesori i saradnici, kao realizatori nastavnog procesa, prepozanaju neophodnost interaktivne nastave, tzv, marketing partnerstva između profesora – saradnika i studenata. Naša je obaveza da s oloncem na ekonomiju znanja, s jedne strane, i savremenu teoriju i progresivnu praksu, s druge strane, školujemo novi profil studenta, budućeg diplomiranog-master ekonomistu. Univerzitet-fakultet treba da postane rasadnik prepoznatljivih marketing menadžedra, kreatora ekonomske politike, ekonomskih-trgovinskih diplomata, bankara-finansijskih. Implementacijom studije slučaja u nastavni proces, analogno studijama medicine, studenti ekonomije imaće priliku da teorijska saznanja odvežbaju u „ekonomskoj klinici“. Reč je o svojevrsnom reinženjeringu nastavnog procesa na ekonomskim fakultetima. Jer kao što nema uspešnog lekara bez dobro odvežbanih teorisjkih znanja na klinici, tako nema ni prepoznatljivog ekonomiste, ako svoja teorijska saznanja ne odvežba u praksi. S druge strane, privreda Srbije prepoznaće univerzitetske autpute i instrumentalizovati ih u strategiju društveno-ekonomskog oporavka zemlje. Na taj način, smanjiće se jaz između viška visokoškolovanih kadrova “teorijskih sveznalica”, koje školujemo za tržište rada, i realnih potreba privrede za stručnjacima određenih profila.

Ekonomski fakultet u Nišu, prvi je prepoznao potrebu povezivanja teorije i prakse. Krenuli smo početkom devedesetih godina 20. veka, sa predavanjima po pozivu, okruglim stolovima, naučno-stručnim tribinama. U 21. veku nastavili smo s inovacijama u nastavi. Teorijsko metodske jedinice počeli smo da proveravamo u praksi. Osnovali smo Ekonomsku kliniku. Paralelno s tim organizovali smo studentske posete: Produktnoj berzi u Novom Sadu, Beogradskom sajmu, Trgovinskim lancima: Metro, Mercator S, Delhaize, Upravi carina…

Naučno-stručnu spoznaju i savladavanje tajni ekonomske nauke, obogatili smo s organizovanjem inovacionog seminara (2003.) „Trgovinska diplomatija: Veštine pregovora i umeće sklapanja kupoprodajnih ugovora”. Nije nas obeshrabrila ni globalna finansijska i ekonomska kriza, koja je započela 2008. godine. Hrabro smo zakoračili u nove inovacione poduhvate. Pred studentima su polagali ispit „zrelosti” kreatori ekonomske politike, društveno-ekonomska elita, ugledni privrednici i odabrani predavači po pozivu. Studentima smo u goste doveli: ministra trgovine, ministra finanisja i privrede, glavnog tržišnog inspektora, direktora Poreske uparve, direktora Carine, predsednika Unije poslodavaca Srbije, Republičkog javnog tužioca, člana Agencije za borbu protiv korupcije.

Instruktori ekonomske-trgovinske diplomatije bile su ugledne ličnosti. Pomenimo prof. dr Davida Dašića, uglednog profesora i diplomatu, predstavnike Kancelarije za pridruživanje EU i druge ugledne ličnosti…. Novembra meseca 2013. naši studenti su osvojili treće mesto na takmičenju studenata državnih ekonomskih i agroekonomskih fakulteta u Novom Sadu (Sinergija znanja). Studenti su nam bili „desna ruka“ kreatori svih ovih inovacionih seminara.

I ove godine (krajem maja), studenti su, i pored katastrofalnih poplava u Srbiji i vanrednog stanja, hrabro zaplivali niz maticu tajni trgovinske diplomatije. U organizaciji Studentske asocijacije-studentskog parlamenta Ekonomskog fakulteta u Nišu i, predmetnih nastavnika u okviru predmeta Ekonomika trgovine, organizovano je jedanaesto takmičenje studenata iz oblasti Trgovinske diplomatije i pregovaranja. Stručni žiri dao je svoje mišljenje: „Ekonomski fakultet u Nišu sadržajno osmišljava proces Trgovinske diplomatije, o čemu svedoči i ovo takmičenje studenata. Pokazali su se kao dobri poznavaoci Trgovinske diplomatije: veštine pregovaranja i umeća sklapanja kupoprodajnih ugovora“.

Eto dovoljno dokaza da Ekonomski fakultet u Nišu školuje elitu koja putuje. O tome gore i reči (ocena) stručnog žirija: „ i ovog puta prepoznali smo trgovinske diplomate-uspešne pregovarače, koje bi poželele mnoge kompanije”.

Autor je profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu, Dr Sreten Ćuzović

Izvor: Danas

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.