Beogradska poslovna škola upis

jun 02, 2015

Ova, državna visokoškolska ustanova poznatija je kroz svoju istoriju kao Viša poslovna škola, sa više od 120.000 svršenih studenata. Danas svoj rad zasniva na principima Bolonjske deklaracije , kroz sedam studijskih programa na osnovnim studijama, kao i tri programa specijalističkih studija.

Malo je poznato da je baš Beogradska poslovna škola ovlašćeni centar ECDL-a (European Computer Driving Licence) za testiranje po ECDL pogramu i iza izdavanje sertifikata priznatog u celom svetu.

BPŠ je uspostavila i razvila saradnju sa brojnim obrazovnim institucijama u inostranstvu. Posebno treba istaći saradnju sa Državnim univerzitetom kooperativnih studija (Duale Hochschule Baden-Württemberg) iz Štutgarta, Pedagoškim univerzitetom iz Omska, Algonkvin koledžom iz Otave, Rimskom poslovnom školom  (Rome Business School), Univerzitetom primenjenih nauka iz Utrehta u Holandiji (University of Applied Sciences Utrecht), IMC Univerzitetom primenjenih nauka iz Kremsa u Austriji (IMC University of Applied Sciences) I ruskom Akademijom rada i socijalnih odnosa (Aкадемия труда и социальных отношений).

- Kulturno-prosvetna zajednica Beograda nam je ove 2015. godine dodelila je, za posebne zasluge, nagradu „Izvanredni zlatni Beočug“. Prošle godine nam je, zbog intenzivne saradnje sa kompanijama, a koju ostvarujemo kroz gostujuća predavanja i prezentacije predstavnika firmi, rešavanje studija slučajeva iz prakse, seminare i radionice, Evropsko društvo za istraživanje kvaliteta dodelo nagradu za najbolju stručnu praksu i nagradu za kvalitet u rukovođenju. Jedina smo visokoškolska ustanova iz Srbije koja je osvojila ove nagrade. Dobitnici smo i EDU Biznis partner 2014, kaže direktor Beogradske poslovne škole dr Đuro Đurović.

Izvor: Blic

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.