Evropski univerzitet

evropski univerzitet

Adresa: Carigradska 28, 11000 Beograd
Tel. 011/33 41 583
Fax: 011/32 29 392
veb sajt: www.eu.ac.rs
e-mail: eu@eu.ac.rs

 

 

Evropski univerzitet je privatna autonomna visokoškolska ustanova čije se sedište nalazi u Beogradu. Osnovan je 2000. godine, a njegov nastanak se vezuje za Institut za američko-francuski menadžment (IFAM).

Na evropskom univerzitetu se realizuju svi oblici studija – osnovne, poslediplomske i doktorske akademske studije. Univerzitet obavlja visokoobrazovnu delatnost i objedinjuje edukativni i naučnoistraživački rad. Studijski programi su usklađeni sa zahtevima Bolonjske deklaracije, kao i sa programima država Evropske unije i Amerike.

Ciljevi obrazovanja su usmereni ka ostvarenju, unapredjenju i razvijanju znanja, nauke i kulture, razvijanju medjunarodne saradnje u sticanju i unapredjivanju naučnih saznanja, uvažavanju naučnog rada i javne prezentacije naučnih dostignuća i nacionalne i internacionalne pokretljivosti akademskog osoblja i studenata.

Evropski univerzitet je akreditovan 2012. godine od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, a priznat je i i nternacionalno od strane European Council for Business Education (ECBE).

Pored fakulteta u zemlji, Evropski univerzitet ima članove i u inostranstvu, gde studenti Univerziteta mogu nastaviti školovanje.

Stalne članice Evropskog univerziteta su:

  • Fakultet za inženjerski internacionalni menadžment
  • Fakultet za evropski biznis i marketing
  • Nova akademija umetnosti
  • Institute of American Business –MBA University
  • European Academy of Science
  • MIM – Center for European Master and Doctoral Studies
  • MIM Manhattan Institute of Managemet - European Campus Paris - Belgrade, Budapest, Vienna
  • Farmaceutski fakultet

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.