Biblioteke u Beogradu

 

Biblioteka grada Beograda

Adresa: Knez Mihailova 56biblioteka grada beograda

Telefon: 011/ 2024 000

Web sajt: www.bgb.rs

Biblioteka grada Beograda, najveća je biblioteka u zemlji. U sastav Biblioteke grada Beograda ulazi i 13 opštinskih biblioteka sa mrežom svojih ogranaka, tako da Biblioteka funkcioniše na oko 80 lokacija u gradu. Ukupna veličina knjižnog fonda je preko 1,8 miliona bibliotečkih jedinica, a ukupna površina objekata je 13.100 m2. U Biblioteku je upisano oko 100.000 članova. Godišnje se pozajmi oko 1,5 miliona jedinica i održi preko 3.000 kulturno-obrazovnih programa.


Narodna biblioteka Srbije

Adresa: Skerlićeva 1biblioteke u beogradu

Telefon: 011/2451 242

Web sajt: www.nb.rs

Narodna biblioteka Srbije je najstarija kulturna ustanova u Srbiji, osnovana je 1832. godine, sa ciljem da pomaže negovanje nauke, širi obrazovanje, vodi računa o bibliogarfskoj građi i dr. Ovo je neizbežno mesto za pripremu studentskih ispita, pisanje seminarskih radova, magistarskih teza i doktorskih disertacija, ali i kuća u kojoj se predstavljaju nove knjige, održavaju zanimljivi naučni skupovi i koncerti klasične muzike.  Sadašnja zgrada svečano je otvorena 6. aprila 1973. godine, na dan kada je 1941. godine bombardovana stara zgrada Biblioteke na Kosančićevom vencu. Sadašnja zgrada je kulturno dobro pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Narodna biblioteka Srbije ima šest čitaonica, a najveća ima 300 mesta. Unošenje privatnih knjiga i iznošenje literature iz Biblioteke nije dozvoljeno. Postoje i čitaonice periodike i posebni fondovi, muzikalije, arheografska čitaonica…


Biblioteka Doma kulture Studentski Grad

biblioteka doma kultureAdresa: Bulevar Zorana Đinđića 179

Telefon: 011 3193928

Web sajt: www.dksg.rs/bibliotekaUrednik.php

Biblioteka Doma kulture Studentski Grad je opštenaučna visokoškolska biblioteka, u koju se svake godine upiše 2000-2500 korisnika, studenata svih fakulteta i viših škola u Beogradu. U zgradi Biblioteke nalaze se 4 čitaonice sa 500 čitalačkih mesta. Svakodnevno Biblioteku koristi nekoliko stotina, u ispitnim rokovima i više od hiljadu studenata. Korisnicima je na raspolaganju fond knjiga i periodike iz svih naučnih oblasti koje se proučavaju na beogradskim univerzitetima, kao i stručna pomoć u odabiru literature i pretraživanju dostupnih izvora. Biblioteka nabavlja i aktuelnu beletristiku. Fond Biblioteke čini 50.000 knjiga i 65 naslova periodike. Biblioteka je od 2005. godine deo sistema Virtuelne Biblioteke Srbije pod COBISS platformom (www.vbs.rs/cobiss)  i deo mreže biblioteka Univerziteta u Beogradu.

Godišnja članarina u biblioteci Doma kulture Studentski grad je 1000 dinara. Za učlanjenje je potrebna 1 fotografija, lična karta i indeks. Upis se vrši radnim danima (od ponedeljka do petka od 8 do 20).


Biblioteka „Svetozar Marković“

biblioteka svetozar markovicAdresa: Bulevar Kralja Aleksandra 71

Telefon: 011/33-70-511

Web sajt: www.unilib.bg.ac.rs

Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“ je najveća biblioteka tog profila u zemlji. Kao centralna biblioteka Univerziteta u Beogradu osnovana je daleke 1921. godine, uz pomoć Karnegijeve fondacije 24. maja 1926. godine. Otvorena je u zgradi u kojoj se i danas nalazi. Prvenstveno, biblioteka je namenjena studentima, profesorima i istraživačima, ali mogu je koristiti i drugi građani. Članstvo traje godinu dana od dana upisa, a pored godišnjih predviđene su i privremene članarine. Osim toga, studentima su na raspolaganju i četiri čitaonice: studentska, profesorska, čitaonica periodike, čitaonica Odeljenja retkosti. Pored ovoga, u Birčaninovoj ulici br. 24 nalazi se i čitaonica odeljenja za narodnu književnost. Unutar biblioteke nalazi se i Internet učionica u kojoj se koriste elektronske baze podataka iz fonda biblioteke. Korisnici biblioteke imaju mogućnost pristupa centralnom elektronskom katalogu Srbije sa 1.500.000 zapisa. Literatura koju nije moguće pronaći u ostalim bibliotekama, može se poručiti putem međubibliotečke pozajmice iz zemlje i inostranstva.

Godišnja članarina u univerzitetskoj biblioteci „Svetozar Marković” za studente državnih fakulteta iznosi 1000din; za studente i istraživače iz inostranstva mesečna članarina iznosi 600 din. U Univerzitetskoj biblioteci moguće je povremeno (privremeno) članstvo: za 3 dana 400 dinara; do mesec dana 600 dinara. Radno vreme biblioteke: radnim danima 08h-20h, subotom 08h-14h.

Biblioteka Srpske akademije nauke i umetnosti

biblioteka srpske akademije nauke i umetnostiAdresa: Knez Mihailova 35

Telefon: 011/2637-514

Web sajt: www.sanu.ac.rs/Biblioteka/Biblioteka.aspx

Biblioteka Srpske akademije nauke i umetnosti nastala je u vreme osnivanja Društva srpske slovesnosti davne 1842. godine. Biblioteka ispunjava zahteve koje joj postavljaju Akademija, njena odeljenja, odbori i komisije. Glavni zadaci biblioteke su da čuva i daje na korišćenje izdanja Akademije i institute koji su u sastavu Akademije, da nabavlja značajna domaća i strana izdanja iz svih oblasti nauka i umetnosti i da prikuplja naučnu dokumentaciju za potrebe delatnosti Akademije. Za 162 godine postojanja u biblioteci je stvoreno veliko književno bogatstvo. Biblioteka poseduje oko 1.300.000 publikacija od čega su 650.000 monografije, a 650.000 svesci časopisa. Oko 70% fonda čine knjige na stranim jezicima. U biblioteci se nalaze izdanja SANU, drugih akademija, naučnih ustanova, slavističkih centara i izdanja članova Akademije. Radno vreme biblioteke: radnim danima od 08h-20h.

Biblioteka “Hose Jero” Instituta Servantes

biblioteka servantesAdresa: Čika Ljubina 19

Telefon: 011 30 34 191

Web sajt: www.belgrado.cervantes.es/rs/biblioteka_srpski/biblioteka_srpski.htm

Biblioteka „Hose Jero“ otvorena je za javnost od maja 2004. godine, a svečano su je otvorili princ i princeza od Asturije, don Felipe i donja Letisija, u prisustvu udovice pesnika Hosea Jera. Osnovni cilj biblioteke Instituta Servantes je da postane jedan od glavnih oslonaca u nastavi jezika, kao i u širenju hispanske kulture.

Biblioteka je otvorena za sve zainteresovane posetioce. Za pozajmljivanje bibliotečkog fonda potrebna je članska karta. Za dobijanje ili obnavljanje članske karte potrebno je samo popuniti formular i platiti godišnju članarinu. U biblioteci se nalazi bogat fond španske i hispanoameričke književnosti, veliki broj filmova i znatan broj referencijalnih dokumentata. Moguće je gledati špansku televiziju, slušati muziku, a na raspolaganju je i čitaonica. Takođe, postoje kompjuteri sa pristupom Internetu namenjeni istraživanju i izučavanju španske i hispanoameričke kulture. Radno vreme biblioteke: ponedeljak – četvrtak: 11 – 19h; petak i subota: 11 – 15h.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.