Akademija lepih umetnosti

 

Adresa: Savski nasip 7, 11000 Beograd
Tel. 011/ 20 96 777
veb sajt: www.alum.edu.rs
e-mail: office@alum.edu.rs

Akademija lepih umetnosti (ALU) je visokoškolska ustanova čije se sedište nalazi u Beogradu. Formirana je 1997. godine i predstavlja prvi univerzitet umetnosti u Srbiji koji nije osnovan od strane države.

Akademija lepih umetnosti organizuje nastavu na dva nivoa – osnovne akademske i master akademske studije. Nastavnim planom i programom su obuhvaćene studije iz oblasti dramskih, likovnih, primenjenih umetnosti i dizajna, muzike i izvođačke umetnosti, ali i menadžmenta u umetnosti, masovnih medija i novinarstva.

Studijski programi Akademije lepih umetnosti su usklađeni sa zahtevima Bolonjske deklaracije, a većina je akreditovana od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta.

U okviru sprovođenja međunarodne saradnje, ALU je potpisala Sporazum o saradnji sa Novom akademijom lepih umetnosti NABA iz Milana, čime se pridružila sistemu od 48 univerziteta iz sveta.

Studije slikarstva imaju za cilj obrazovanje samostalnih likovnih umetnika i likovnih pedagoga kroz praktični i teoretski rad. Ovaj program obuhvata osnovne, master i doktorske studije.

Studijski program za dizajn Akademije lepih umetnosti obuhvata grafički dizajn, modni dizajn i kostim, kao i dizajn enterijera. U okviru ovog studijskog programa nastava se organizuje u vidu seminara u zajedničkom ateljeu, gde rade studenti različitih godina studija i nastavnici sa više smerova.

Studije glume ALU su usmerene na etiku i estetiku glume, načela i metode samostalnog izražavanja i stvaranja, kao na ukazivanje studentima na odgovornosti koje proizilaze iz njegovog umetničkog rada. Studijski program se sprovodi na nivou osnovnih, master i doktorskih studija.

Muzičke studije se izvode na Akademiji lepih umetnosti od početka rada ove visokoškolske ustanove, a u okviru ovog studijskog programa nastava se organizuje na katedrama za gudačke instrumente, klavir, duvačke instrumente, harmoniku, klasičnu i džez gitaru, kao i solo pevanje.

Studenti Akademije lepih umetnosti imaju mogućnost obrazovanja i na studiskom programu Menadžment umetničke produkcije i medija, kao i na odseku Produkcija dramskih i audiovizuelnih programa.

 


Prijava za Newsletter - dobijajte bitne informacije o prijemnim ispitima na svoj i-mejl.